Home / Nieuws / ...

 

Mierikswortel tegen kanker*
Door een Amerikaanse laboratoriumstudie worden de goede eigenschappen tegen kanker van mierikswortel nog eens bevestigd. Mierikswortel bevat niet alleen veel glucosinolaten doch ook, zo blijkt uit deze studie een epithiopropaan verbinding (CETP) die de kankerwerende werking verder ondersteunt. Mierikswortel heeft verder het voordeel dat na inname 90% ook opgenomen wordt in het lichaam.
De studie. (Juli 2016)


 

Cancer-fighting properties of horseradish revealed
Horseradish contains cancer-fighting compounds known as glucosinolates. Glucosinolate type and quantity vary depending on size and quality of the horseradish root. For the first time, the activation of cancer-fighting enzymes by glucosinolate products in horseradish has been documented.
The humble horseradish may not be much to look at, but a recent University of Illinois study shows that it contains compounds that could help detoxify and eliminate cancer-causing free-radicals in the body.
"We knew horseradish had health benefits, but in this study, we were able to link it to the activation of certain detoxifying enzymes for the first time," says U of I crop scientist Mosbah Kushad.
Kushad's research team had previously identified and quantified the compounds responsible for the cancer-fighting compounds, known as glucosinolates, in horseradish, noting that horseradish contains approximately 10 times more glucosinolates than its superfood cousin, broccoli.
"No one is going to eat a pound of horseradish," Kushad points out. Luckily, a teaspoon of the pungent condiment is sufficient to get the benefit.
In the new study, Kushad and his team looked for the products of glucosinolate hydrolysis, which activate enzymes involved in detoxification of cancer-causing molecules. They compared the quantity and activity of these products in 11 horseradish strains rated U.S. Fancy, U.S. No. 1, or U.S. No. 2. The USDA puts fresh-market horseradish in these categories based on diameter and length of the root.
"There was no information on whether the USDA grade of the horseradish root is associated with cancer preventive activity, so we wanted to test that," Kushad explains.
The group found that the higher-grade U.S. Fancy accessions had significantly more glucosinolates than U.S. No. 1. Concentrations of various glucosinolate hydrolysis products differed according to USDA grade, with U.S. Fancy having greater allyl isothiocyanate (AITC) and U.S. No. 1 having greater 1-cyano 2,3-epithiopropane (CETP).
The two compounds differ, with CETP being a comparatively weaker cancer-fighter than AITC. Still, the detection of CETP in horseradish is noteworthy, according to Kushad. "To our knowledge, this is the first detection and measurement of CETP from horseradish," he says.
The team suggests that AITC is a good dietary anti-carcinogen, not only because it activates the enzyme responsible for detoxifying cancer-causing molecules, but also because a large proportion of it, 90 percent, is absorbed when ingested.
Bottom line? Next time horseradish is on the menu, pick up a spoon.
Kang-Mo Ku, Elizabeth H. Jeffery, John A. Juvik, Mosbah M. Kushad. Correlation of Quinone Reductase Activity and Allyl Isothiocyanate Formation Among Different Genotypes and Grades of Horseradish Roots. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015; 63 (11): 2947 DOI: 10.1021/jf505591z 


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kankerbestrijdende eigenschappen van mierikswortel onthuld
Mierikswortel bevat kankerbestrijdende verbindingen bekend als glucosinolaten. Glucosinolaat soort en de hoeveelheid variŽren, afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de mierikswortel wortel. Voor het eerst is de activatie van kankerbestrijdende enzymen door glucosinolaat produkten mierikswortel gedocumenteerd.
De nederige mierikswortel misschien niet veel om naar te kijken, maar een recente Universiteit van Illinois studie toont aan dat het bevat stoffen die kunnen helpen ontgiften en te elimineren kankerverwekkende vrije radicalen in het lichaam.
"We wisten dat mierikswortel gehad voordelen voor de gezondheid, maar in deze studie, waren we in staat om het te koppelen aan de activering van bepaalde ontgiftende enzymen voor de eerste keer", zegt U van I gewas wetenschapper Mosbah Kushad.
Kushad het onderzoeksteam had eerder geÔdentificeerd en gekwantificeerd de verbindingen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van kanker-verbindingen, bekend als glucosinolaten, in mierikswortel, opmerkend dat mierikswortel bevat ongeveer 10 keer meer glucosinolaten dan zijn superfood neef, broccoli.
"Niemand gaat om een pond van mierikswortel eten," Kushad wijst erop. Gelukkig, een theelepel van de prikkelende specerij is voldoende om de uitkering te krijgen.
In de nieuwe studie, Kushad en zijn team keek naar de producten van glucosinolaat hydrolyse, die enzymen die betrokken zijn bij het ontgiften van kankerverwekkende moleculen te activeren. Zij vergeleken de hoeveelheid en activiteit van deze produkten 11 mierikswortel stammen gewaardeerd U.S. Fancy, U.S. No. 1, of U.S. No. 2. De USDA brengt verse markt mierikswortel deze categorieŽn op basis van diameter en lengte van de wortel.
"Er was geen informatie over de vraag of de USDA leerjaar van de mierikswortel wortel wordt in verband gebracht met kanker preventieve activiteiten, dus we wilden testen of" Kushad uit.
De groep vond dat de hogere kwaliteit US Fancy toetredingen had aanzienlijk meer glucosinolaten dan US No. 1. Concentraties van verschillende glucosinolaten hydrolyseproducten verschilden volgens USDA rang, met de Amerikaanse Fancy met een grotere allylisothiocyanaat (AITC) en US No. 1 met een grotere 1-cyano-2,3 epithiopropane (CETP).
De twee verbindingen verschillen, met CETP die een relatief zwakkere kanker-vechter dan AITC. Toch is de detectie van CETP in mierikswortel is opmerkelijk, volgens Kushad. "Voor zover wij weten, is dit de eerste detectie en meting van CETP van mierikswortel," zegt hij.
Het team stelt AITC een goede voeding anti-carcinogeen, niet alleen omdat het activeert het enzym dat verantwoordelijk is voor het ontgiften van kankerverwekkende moleculen, maar ook omdat een groot deel daarvan, 90 procent, wordt geabsorbeerd bij inname.
Bottom line? Volgende keer mierikswortel is op het menu, pick-up een lepel.


Printen

 

 

Reacties: