Home / Nieuws / ...

 

Peuters en vitamine D*
Uit een Canadese studie blijkt dat vitamine D belangrijk is voor baby's en peuters. Baby's die een jaar lang dagelijks vitamine D kregen bleken niet alleen sterkere botten te hebben. In de studie kregen de baby's allen een verschillende dosis vitamine D en vanaf 12 maanden de aanbevolen hoeveelheid vitamine D. Na drie jaar was er nauwelijks verschil in lichaamsbouw doch zij met de hogere bloedwaarden vitamine D (> 30 ng/ml) bleken duidelijk minder vet (wel gemiddeld 450 gram) en meer spiermassa te hebben.
De studie. (Juli 2016)


 

Less body fat for toddlers taking vitamin D
Supplement given during first year of life critical for muscle-mass development
A healthy intake of vitamin D in the first year of life appears to set children up to have more muscle mass and less body fat as toddlers, according to a new study published in the journal Pediatric Obesity.
The findings emerged from research initially aimed at confirming the importance of vitamin D for bone density. The additional benefit in terms of body composition came as a surprise for the research team.
"We were very intrigued by the higher lean mass, the possibility that vitamin D can help infants to not only grow healthy skeletons but also healthy amounts of muscle and less fat," said Hope Weiler, one of the study's authors and Director of the Mary Emily Clinical Nutrition Research Unit at McGill University.
For the first time, a connection was made between the benefits of achieving healthy vitamin D status during a baby's first 12 to 36 months and how muscle mass develops. The researchers achieved this by following up on a 2013 study in which 132 infants in Montréal, Québec, were given a vitamin D3 supplement at one of four different dosages between the ages of 1 month and 12 months.
The new study confirmed the importance for the development of strong bones of a vitamin D supplement of 400 IU/day during a baby's first year. This amount is in line with current Canadian health guidelines. The researchers found that higher doses did not provide any additional benefit -- at least not in terms of bone development.
But the body scans used to assess bone density also allowed the team to measure the children's muscle and fat mass. While there were no significant differences in body composition across the different dosage groups, the researchers found children who had vitamin D stores above the threshold recommended by the Canadian Paediatric Society (CPS) averaged around 450 grams less body fat at 3 years of age.
Supplements important in long winters
Vitamin D supplementation is routinely recommended for babies until they can get an adequate amount through their diet. The skin synthesizes vitamin D when exposed to sunlight, making supplementation all the more important where long winters reduce the opportunity for this to happen. In addition, Health Canada advises parents and caregivers to avoid direct sunlight and avoid use of sun block creams in young infants.
Physical activity also reduces body fat
Further analysis also indicated a correlation between lean muscle mass and the average level of vitamin D in the body over the first three years of a child's life. The only other factor found to make a significant difference to the children's amount of body fat was their level of physical activity.
T. J. Hazell, S. Gallo, C. A. Vanstone, S. Agellon, C. Rodd, H. A. Weiler. Vitamin D supplementation trial in infancy: body composition effects at 3 years of age in a prospective follow-up study from Montréal. Pediatric Obesity, 2016; DOI: 10.1111/ijpo.12105 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Minder lichaamsvet voor kleuters nemen van vitamine D
Supplement die tijdens het eerste jaar van het leven van cruciaal belang voor spiermassa ontwikkeling
Een gezonde inname van vitamine D in het eerste jaar van het leven lijkt te zijn kinderen opgezet om meer spiermassa en minder lichaamsvet als peuters, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Pediatric Obesity.
De bevindingen blijkt uit onderzoek in eerste instantie gericht op de bevestiging van het belang van vitamine D voor de botdichtheid. Het extra voordeel in termen van lichaamssamenstelling kwam als een verrassing voor het onderzoeksteam.
"We waren erg geïntrigeerd door de hogere vetvrije massa, de mogelijkheid dat vitamine D kan helpen kinderen om niet alleen te groeien gezond skeletten, maar ook een gezonde hoeveelheid spiermassa en minder vet", zegt Hope Weiler, een van de auteurs van de studie en directeur van het Mary Emily Clinical Nutrition Research Unit aan de McGill University.
Voor het eerst werd een verband gelegd tussen de voordelen van het bereiken gezonde vitamine D-status gedurende een baby eerste 12 tot 36 maanden en hoe spiermassa ontwikkelt. De onderzoekers dit bereikt door het volgen van op een 2013 studie waarbij 132 kinderen in Montréal, Québec, kregen een vitamine D3 supplement bij een van de vier verschillende doseringen in de leeftijd van 1 maand en 12 maanden.
De nieuwe studie bevestigt het belang voor de ontwikkeling van sterke botten van een vitamine D-supplement van 400 IE / dag tijdens het eerste jaar van een baby. Dit bedrag is in lijn met de huidige Canadese richtlijnen voor de gezondheid. De onderzoekers vinden dat hogere doses verstrekte geen extra voordeel - althans niet in termen van botontwikkeling.
Maar het lichaam scans gebruikt om de botdichtheid te beoordelen ook toegestaan ​​het team om de kinderen spier- en vetmassa te meten. Hoewel er geen significante verschillen in de samenstelling van het lichaam in de verschillende dosering groepen waren, vonden de onderzoekers de kinderen die hadden vitamine D-winkels boven de drempel aanbevolen door de Canadese Pediatrische Society (CPS) gemiddeld ongeveer 450 gram minder lichaamsvet in 3 jaar.
Supplementen belangrijk in lange winters
Vitamine D-suppletie wordt routinematig aanbevolen voor baby's tot ze een voldoende hoeveelheid kan krijgen door middel van hun dieet. De huid synthetiseert vitamine D wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht, waardoor suppletie des te belangrijker, waar lange winters verlagen de kans om dit te laten gebeuren. Bovendien, Health Canada adviseert ouders en verzorgers aan direct zonlicht te vermijden en het gebruik van zonnebrandcrème crèmes bij jonge kinderen te voorkomen.
Lichaamsbeweging vermindert ook lichaamsvet
Nadere analyse gaf ook een correlatie tussen de spiermassa en het gemiddelde niveau van vitamine D in het lichaam over de eerste drie jaar van het leven van een kind. De enige andere factor blijkt een significant verschil aan de kinderen de hoeveelheid lichaamsvet te maken was hun niveau van lichamelijke activiteit.


Printen

 

 

Reacties: