Home / Nieuws / ...

 

Roomboter niet ongezond*
Uit een grote analyse onder ruim 630.000 mensen blijkt dat roomboter, rijk aan onverzadigd vet, nauwelijks enige invloed heeft op de kans op hart- en vaatziektes of op een vroegtijdige dood en zelfs een iets positieve invloed heeft tegen het krijgen van diabetes. Gebruikers van roomboter gebruikten tussen de 5 en 50 gram roomboter per dag en gemiddeld was dat 14 gram.
De studie. (Juni 2016)


 

Little to no association between butter consumption, chronic disease or total mortality
Butter consumption was only weakly associated with total mortality, not associated with cardiovascular disease, and slightly inversely associated (protective) with diabetes, according to a new epidemiological study which analyzed the association of butter consumption with chronic disease and all-cause mortality. This systematic review and meta-analysis, published in PLOS ONE, was led by Tufts scientists including Laura Pimpin, Ph.D., former postdoctoral fellow at the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts in Boston, and senior author Dariush Mozaffarian, M.D., Dr.P.H., dean of the School.
Based on a systematic review and search of multiple online academic and medical databases, the researchers identified nine eligible research studies including 15 country-specific cohorts representing 636,151 unique individuals with a total of 6.5 million person-years of follow-up. Over the total follow-up period, the combined group of studies included 28,271 deaths, 9,783 cases of cardiovascular disease, and 23,954 cases of new-onset type 2 diabetes. The researchers combined the nine studies into a meta-analysis of relative risk.
Butter consumption was standardized across all nine studies to 14 grams/day, which corresponds to one U.S. Department of Agriculture estimated serving of butter (or roughly one tablespoon). Overall, the average butter consumption across the nine studies ranged from roughly one-third of a serving per day to 3.2 servings per day. The study found mostly small or insignificant associations of each daily serving of butter with total mortality, cardiovascular disease, and diabetes.
"Even though people who eat more butter generally have worse diets and lifestyles, it seemed to be pretty neutral overall," said Pimpin, now a data analyst in public health modelling for the UK Health Forum. "This suggests that butter may be a "middle-of-the-road" food: a more healthful choice than sugar or starch, such as the white bread or potato on which butter is commonly spread and which have been linked to higher risk of diabetes and cardiovascular disease; and a worse choice than many margarines and cooking oils -- those rich in healthy fats such as soybean, canola, flaxseed, and extra virgin olive oils -- which would likely lower risk compared with either butter or refined grains, starches, and sugars."
"Overall, our results suggest that butter should neither be demonized nor considered "back" as a route to good health," said Mozaffarian. "More research is needed to better understand the observed potential lower risk of diabetes, which has also been suggested in some other studies of dairy fat. This could be real, or due to other factors linked to eating butter -- our study does not prove cause-and-effect."
Pimpin L, Wu JHY, Haskelberg H, Del Gobbo L, Mozaffarian D. Is Butter Back? A Systematic Review and Meta-Analysis of Butter Consumption and Risk of Cardiovascular Disease, Diabetes, and Total Mortality. PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0158118 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Weinig tot geen verband tussen de consumptie van boter, chronische ziekte of totale mortaliteit
Boterverbruik werd slechts zwak geassocieerd met de totale sterfte, niet in verband gebracht met hart- en vaatziekten, en iets omgekeerd geassocieerd (beschermende) met diabetes, volgens een nieuwe epidemiologische studie die de associatie van boter consumptie geanalyseerd met een chronische ziekte en alle oorzaken van sterfte. Deze systematische review en meta-analyse, gepubliceerd in PLoS ONE, werd geleid door Tufts wetenschappers, waaronder Laura Pimpin, Ph.D., voormalig postdoctoraal fellow bij de Friedman School of Science and Nutrition beleid op Tufts in Boston, en senior auteur Dariush Mozaffarian, MD, Dr.PH, decaan van de School.
Op basis van een systematische review en zoek naar meerdere online academische en medische databases, identificeerden de onderzoekers negen in aanmerking komende onderzoeken, waaronder 15 landspecifieke cohorten vertegenwoordigen 636.151 unieke individuen met een totaal van 6,5 miljoen persoon-jaar follow-up. Over de totale follow-up periode, de gecombineerde groep van studies opgenomen 28.271 doden, 9783 gevallen van hart- en vaatziekten, en 23.954 gevallen van nieuwe-onset type 2 diabetes. De onderzoekers combineerden de negen studies in een meta-analyse van relatieve risico.
Boterverbruik werd gestandaardiseerd in alle negen studies 14 gram / dag, wat overeenkomt met een Amerikaanse Ministerie van Landbouw geschat dienen boter (of ongeveer een eetlepel). Het gemiddeld boterconsumptie over de negen studies varieerde van ongeveer een derde van een portie per dag tot 3,2 porties per dag. De studie wees uit meestal klein of onbelangrijk verenigingen van elke dagelijkse portie boter met de totale sterfte, hart- en vaatziekten en diabetes.
"Hoewel mensen die meer boter te eten hebben over het algemeen slechter diŽten en leefstijlen, leek het algemeen vrij neutraal zijn," zei Pimpin, nu een data-analist in de volksgezondheid modellering voor de Britse Health Forum. "Dit suggereert dat de boter een mogelijk" middle-of-the-road "food: een gezondere keuze dan suiker of zetmeel, zoals wit brood of aardappel waarop boter algemeen verspreid en die zijn verbonden met hoger risico diabetes en hart- en vaatziekten, en een slechtere keuze dan veel margarines en koken oliŽn - die rijk aan gezonde vetten zoals soja, koolzaad, lijnzaad, en extra vergine olijfolie - die waarschijnlijk lager risico zou in vergelijking met ofwel boter of geraffineerde granen, zetmelen en suikers. "
"Over het algemeen, onze resultaten suggereren dat de boter moet niet worden gedemoniseerd, noch beschouwd als" back "als een route naar een goede gezondheid," zei Mozaffarian. "Meer onderzoek is nodig om beter inzicht in de waargenomen potentieel lager risico op diabetes, die ook in een aantal andere studies van melkvet heeft gesuggereerd Dit kan echt, of als gevolg van andere factoren die verband houden met het eten van boter -. Onze studie bewijst niet oorzaak en gevolg."


Printen

 

 

Reacties: