Home / Nieuws / ...

 

Water tegen overgewicht*
Uit een Deense studie onder 173 kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, allen met overgewicht, blijkt dat het drinken van water veel voordelen kan geven. 12 weken lang aten de kinderen dagelijks extra 1 liter water of melk. De kinderen werden gestimuleerd gewoon te eten wat ze altijd aten. Na 12 weken bleek dat het extra water gezorgd had voor het eten van minder voedsel, minder calorie-inname en de kinderen hadden ook duidelijk minder frisdranken gedronken. Allemaal factoren die volgens de onderzoekers kunnen leiden tot een meer gezonde voeding en minder overgewicht.
De studie. (Juni 2016)


 

A spoonful of sugar? Swapping sugary drinks for water and dairy seems the best medicine
New research by Andersen et al, published in the International Journal of Food Sciences and Nutrition, may have an impact on the sugar tax debate. The research team observed overall changes in dietary patterns in overweight children, including a decrease in consumption of sugary drinks, when additional water or milk is added to their diet.
Since 2011 the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition has recommended plain water as the best source of fluid for children, to promote fullness, reduce calorie intake and subsequently stabilise weight. Until now though, little evidence has proven the link between children's choice of beverage, dietary habits and weight. Using a sample of 173 overweight Danish adolescents, Andersen et al explored the effect of providing 1 l/d of either water or milk over a 12 week period on the overall diet. They studied effects on calories, nutrients, food types and general dietary patterns. The children were encouraged to eat without restraint during the study, except for the addition of the test drink. Would the addition of milk or water have a favourable effect on participants' health?
The results showed participants recorded on average a lower intake of food per kilogram of body weight during the trial. Furthermore, consumption of convenience foods, notably sugary drinks, was significantly lower in both water and milk study groups. The water group showed a decrease in calories consumed during the intervention. This might be a positive step towards maintaining a healthy diet and maybe also a healthy weight. The authors note "The main strength of this study is theÖinclusion of the whole dietary approach of well measured foods and dietary patterns ... Moreover, the investigation was designed with no restriction of diet ... This imitates how dietary changes may be adapted into usual life and supports free-living behaviour, which increases the interpretation of results in relation to public health."
Louise B. B. Andersen, Karina Arnberg, Ellen Trolle, Kim F. Michaelsen, Rasmus Bro, Christian B. Pipper, Christian MÝlgaard. The effects of water and dairy drinks on dietary patterns in overweight adolescents. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2016; 67 (3): 314 DOI: 10.3109/09637486.2016.1150435 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een lepeltje suiker? Wisselen van suikerhoudende dranken voor water en zuivel lijkt het beste medicijn
Nieuw onderzoek door Andersen et al, gepubliceerd in het International Journal of Food Sciences and Nutrition, kan van invloed zijn op de suiker fiscale debat. Het onderzoeksteam waargenomen algemene veranderingen in voedingspatronen in kinderen met overgewicht, met inbegrip van een daling van de consumptie van suikerhoudende dranken, wanneer extra water of melk wordt toegevoegd aan hun dieet.
Sinds 2011 is de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition gewoon water is aanbevolen als de beste bron van vloeistof voor kinderen, om volheid te bevorderen, te verminderen calorie-inname en vervolgens gewicht te stabiliseren. Tot nu toe echter, is weinig bewijs bewezen het verband tussen de kinderen de keuze van de drank, eetgewoonten en gewicht. Met behulp van een steekproef van 173 overgewicht Deense adolescenten, Andersen et al onderzocht het effect van het verschaffen van 1 l / d van water of melk gedurende een periode van 12 weken op de totale voeding. Ze bestudeerden effecten op de calorieŽn, voedingsstoffen, soorten voedsel en algemene voedingspatronen. De kinderen werden aangemoedigd om eten zonder beperkingen gedurende de studie, behalve de toevoeging van de test drank. Zou de toevoeging van melk of water hebben een gunstig effect op de gezondheid van de deelnemers?
De resultaten toonden deelnemers opgenomen gemiddeld een lagere voedselinname per kilogram lichaamsgewicht tijdens het proces. Bovendien, de consumptie van gemaksvoedsel, met name suikerhoudende dranken, was significant lager in zowel water en melk studiegroepen. Het water groep toonde een afname van de calorieŽn verbruikt tijdens de interventie. Dit kan een positieve stap naar het behoud van een gezond dieet en misschien ook wel een gezond gewicht. De auteurs constateren "De grote kracht van deze studie is het ... opname van het hele dieet aanpak van goed gemeten voedingsmiddelen en voedingspatronen ... Bovendien werd het onderzoek ontworpen met geen beperking van het dieet ... Dit imiteert hoe veranderingen in het dieet kan zijn aangepast in gewone leven en ondersteunt vrijlevende gedrag, dat de interpretatie van de resultaten in relatie verhoogt de volksgezondheid. "

Printen

 

 

Reacties: