Home / Nieuws / ...

 

Fruit tegen hart- en vaatziektes*
Uit een grote studie onder ruim 500.000 Chinezen blijkt dat het dagelijks eten van voldoende fruit de kans op hart- en vaatziektes flink kan verminderen. Iemand die elke dag 100 gram vers fruit consumeert blijkt al 30% minder kans te hebben op hart- en vaatziektes, zo blijkt uit de studie.
De studie. (Juni 2016)


 

Eating fresh fruits daily may reduce your risk of cardiovascular death
New research provides further evidence of the health benefits of fruit consumption, after finding that eating fresh fruits daily may lower the risks of heart attack, stroke and cardiovascular death. 
Dr. Huaidong Du, of the University of Oxford in the UK, and colleagues recently published their findings in the New England Journal of Medicine. 
Under the 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans, it is recommended that adults who get less than 30 minutes of moderate exercise daily consume 1.5-2 cups of fruits each day, based on evidence that including fruits as part of a healthy diet reduces the risk of some chronic diseases. 
However, a report from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) last year found that only 13.1% of adults in the US are consuming enough fruits. 
Now, Dr. Du and colleagues further highlight the benefit of fruit intake, revealing how a daily intake of fresh fruits could reduce the risks of heart attack and stroke. 
The researchers note that previous studies have already identified a link between high fruit intake and lower risk of cardiovascular disease in Western populations. 
Medical News Today reported on a study last year, for example, that found - in a US population - eating more fruits and vegetables in young adulthood may protect heart health in later life. 
However, Dr. Du and colleagues say little is known about whether high fruit intake benefits heart health in China, where fruit consumption is lower than many other countries, including the UK and US. 
100 g of fresh fruits daily reduced cardiovascular death by a third
To find out, the team enrolled 512,891 adults aged 30-79 from 10 urban and rural regions across China, who had no previous history of cardiovascular disease or use of anti-hypertensive medication. 
Participants were required to report their daily fruit consumption, including what fruits they ate and how much. Their health was tracked for an average of 7 years using electronic hospital records and death records. 
Compared with participants who never or rarely consumed fresh fruits, those who ate fresh fruits daily had lower blood pressure and glucose levels, as well as lower risks for heart attack and stroke. 
After accounting for lower blood pressure, lower glucose levels and other factors, including education and not smoking, the team found that participants who consumed around 100 g of fresh fruits daily were also a third less likely to die from cardiovascular causes, compared with those who never or rarely ate fresh fruits. 
Fruit intake among subjects primarily consisted of apples and oranges, and the findings were consistent across men and women. 
Commenting on the results, senior study author Prof. Zhengming Chen, also of the University of Oxford, says: 
"It's difficult to know whether the lower risk in people who eat more fresh fruit is because of a real protective effect. If it is, then widespread consumption of fresh fruit in China could prevent about half a million cardiovascular deaths a year, including 200,000 before age 70, and even larger numbers of non-fatal strokes and heart attacks."
Dr. Du notes that the link between high fruit intake and cardiovascular risk appears to be stronger in China, likely because daily fruit consumption is less common than in high-income countries. 
Additionally, the team points out that a lot of fruits consumed in high-income countries consist of processed varieties, whereas most of the fruits consumed in China are eaten fresh; previous studies have investigated the cardiovascular effects of fresh and processed fruits combined. 
Fresh fruit consumption and major cardiovascular disease in China, Huaidong Du et al., New England Journal of Medicine, doi: 10.1056/NEJMoa1501451. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het eten van vers fruit per dag kan uw risico op cardiovasculaire sterfte te verminderen
Nieuw onderzoek levert verder bewijs van de voordelen voor de gezondheid van de fruitconsumptie, na de vaststelling dat het eten van vers fruit per dag het risico op een hartaanval, beroerte en cardiovasculaire sterfte kunnen verlagen.
Dr. Huaidong Du, van de Universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk, en collega's onlangs hun bevindingen gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.
Onder de 2015-2020 Dietary Guidelines voor de Amerikanen, is het aanbevolen dat volwassenen die krijgt minder dan 30 minuten van matige lichaamsbeweging per dag te consumeren 1,5-2 kopjes fruit per dag, op basis van het bewijs dat met inbegrip van vruchten, als onderdeel van een gezond dieet vermindert het risico van sommige chronische ziekten.
Echter, een rapport van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vorig jaar bleek dat slechts 13,1% van de volwassenen in de VS consumeren genoeg fruit.
Nu, Dr. Du en collega's verder te wijzen op de voordelen van fruit inname, het onthullen hoe een dagelijkse inname van vers fruit het risico op een hartaanval en een beroerte zou kunnen verminderen.
De onderzoekers constateren dat eerdere studies reeds een verband tussen hoge inname van fruit en lager risico op hart- en vaatziekten in westerse populaties ge´dentificeerd.
Medical News Today gemeld op een studie van vorig jaar, bijvoorbeeld, die vond - in een Amerikaanse bevolking - het eten van meer groenten en fruit in de jonge volwassenheid kan gezondheid van het hart te beschermen in het latere leven.
Echter, Dr Du en collega's zeggen er is weinig bekend over de vraag of een hoge inname van fruit voordelen voor gezondheid van het hart in China, waar de fruitconsumptie is lager dan veel andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
100 g verse vruchten verminderde dagelijks cardiovasculaire sterfte met een derde
Om uit te vinden, het team ingeschreven 512.891 volwassenen 30-79 van 10 stedelijke en landelijke regio's in China, die geen voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten of het gebruik van anti-hypertensieve medicatie had leeftijd.
De deelnemers moesten hun dagelijkse fruitconsumptie te melden, met inbegrip van wat fruit ze aten en hoeveel. Hun gezondheid werd gevolgd voor een gemiddelde van 7 jaar met behulp van elektronische ziekenhuis administratie en de dood verslagen.
In vergelijking met de deelnemers die nooit of zelden vers fruit geconsumeerd, die vers fruit aten elke dag hadden een lagere bloeddruk en glucose niveaus, evenals een lagere risico op een hartaanval en beroerte.
Na goed voor een lagere bloeddruk, lagere glucosespiegels en andere factoren, waaronder het onderwijs en niet roken, vond het team dat de deelnemers die ongeveer 100 g verse fruit geconsumeerd dagelijks waren ook een derde minder kans door cardiovasculaire oorzaken te sterven, in vergelijking met degenen die zelden of nooit aten vers fruit.
Fruit intake bij personen bestond hoofdzakelijk uit van appelen en sinaasappelen, en de bevindingen waren consistent in mannen en vrouwen.
In een reactie op de resultaten, senior studie auteur Prof. Zhengming Chen, ook van de Universiteit van Oxford, zegt:
"Het is moeilijk om te weten of de lager risico bij mensen die meer vers fruit te eten is het gevolg van een echt beschermend effect. Als het is, dan wijdverspreide consumptie van vers fruit in China zou kunnen voorkomen dat ongeveer een half miljoen cardiovasculaire sterfgevallen per jaar, waarvan 200.000 vˇˇr leeftijd 70, en nog grotere aantallen niet-fatale beroertes en hartaanvallen. "
Dr. Du merkt op dat het verband tussen een hoge inname van fruit en cardiovasculaire risico lijkt sterker te zijn in China, waarschijnlijk omdat er dagelijks fruitconsumptie is minder vaak voor dan in landen met hoge inkomens.
Bovendien, het team wijst erop dat veel fruit geconsumeerd in landen met hoge inkomens bestaan uit verwerkte rassen, terwijl de meeste van de verbruikte in China vruchten vers gegeten; eerdere studies hebben de cardiovasculaire effecten van verse en verwerkte groenten gecombineerd onderzocht.

Printen

 

 

Reacties: