Home / Nieuws / ...

 

Bonen en peulvruchten tegen overgewicht*
Het regelmatig eten van bonen en peulvruchten blijkt een goede manier te zijn om wat gewicht te verliezen, zo blijkt uit een analyse van 21 studies. Het eten van peulvruchten zorgt voor een duidelijk kleiner hongergevoel. Bovendien hebben peulvruchten een lage glycemische index en zijn ze een prima vervanger van dierlijke eiwitten. 
De studie. (Mei 2016)


 

Eating beans, peas, chickpeas or lentils may help lose weight and keep it off
United Nations and the Food and Agriculture Organization have designated 2016 as the International Year of Pulses
Eating one serving a day of beans, peas, chickpeas or lentils could contribute to modest weight loss, a new study suggests.
Eating about 3/4 cup (130 grams) each day of these foods known as pulses led to a weight loss of 0.34 kilograms (just over half a pound), in a systematic review and meta-analysis of all available clinical trials on the effects of eating pulses.
The paper, by lead author Dr. Russell de Souza, a researcher with the Li Ka Shing Knowledge Institute of St. Michael's Hospital, was published in The American Journal of Clinical Nutrition.
The research builds on previous work by the hospital's Clinical Nutrition and Risk Factor Modification Centre, that a daily serving of pulses makes people feel fuller than if they ate a control diet, and that eating pulses can significantly reduce "bad cholesterol."
"Despite their known health benefits, only 13 per cent of Canadians eat pulses on any given day and most do not eat the full serving," Dr. de Souza said. "So there is room for most of us to incorporate dietary pulses in our diet and realize potential weight management benefits."
The United Nations and the Food and Agriculture Organization have designated 2016 as the International Year of Pulses.
The meta-analysis looked at 21 clinical trials involving 940 adult men and women, who lost an average of 0.34 kg (0.75 pounds) over six weeks with the addition of a single serving of pulses to the diet--and without making a particular effort to reduce other foods.
Pulses have a low glycemic index (meaning that they are foods that break down slowly) and can be used to reduce or displace animal protein as well as "bad" fats such as trans-fat in a dish or meal.
Dr. de Souza noted that 90 per cent of weight loss interventions fail, resulting in weight regain, which may be due in part to hunger and food cravings.
"This new study fits well with our previous work, which found that pulses increased the feeling of fullness by 31 per cent, which may indeed result in less food intake." said Dr. de Souza.
Another recently published systematic review and meta-analysis found that eating on average one serving a day of beans, peas, chickpeas or lentils can also reduce "bad cholesterol" by five per cent and therefore lower the risk of cardiovascular disease.
Knowing which foods make people feel fuller longer may help them lose weight and keep it off.
"Though the weight loss was small, our findings suggest that simply including pulses in your diet may help you lose weight, and we think more importantly, prevent you from gaining it back after you lose it," Dr. de Souza said.
He said another bonus from eating pulses is that they are Canadian crops.
"So eating more pulses means eating local, being more sustainable and receiving many health benefits," he said.
1. Shana J Kim, Russell J de Souza, Vivian L Choo, Vanessa Ha, Adrian I Cozma, Laura Chiavaroli, Arash Mirrahimi, Sonia Blanco Mejia, Marco Di Buono, Adam M Bernstein, Lawrence A Leiter, Penny M Kris-Etherton, Vladimir Vuksan, Joseph Beyene, Cyril WC Kendall, David JA Jenkins, and John L Sievenpiper. Effects of dietary pulse consumption on body weight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition, DOI: 10.3945/ajcn.115.124677 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het eten van bonen, erwten, kikkererwten of linzen kan helpen gewicht te verliezen en het weg te houden
Verenigde Naties en de Voedsel- en Landbouworganisatie hebben 2016 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Peulvruchten
Het eten van één portie per dag van bonen, erwten, kikkererwten of linzen zouden kunnen bijdragen tot een bescheiden gewichtsverlies, suggereert een nieuwe studie.
Het eten van ongeveer 3/4 kop (130 gram) per dag van deze voedingsmiddelen bekend als pulsen leidden tot een gewichtsverlies van 0,34 kg (iets meer dan een half pond), in een systematische review en meta-analyse van alle beschikbare klinische studies over de effecten eten van pulsen.
Het papier, door de hoofdauteur Dr. Russell de Souza, een onderzoeker bij de Li Ka Shing Knowledge Institute van St. Michael's Hospital, werd gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.
Het onderzoek bouwt voort op eerder werk van Clinical Nutrition van het ziekenhuis en Risk Factor Modification Centre, dat een dagelijkse portie van pulsen maakt mensen voller gevoel dan wanneer ze aten een controle dieet, en dat het eten van peulvruchten aanzienlijk kan verminderen "slechte cholesterol."
"Ondanks hun bekende voordelen voor de gezondheid, slechts 13 procent van de Canadezen eten pulsen op een bepaalde dag en de meeste niet de volledige portie eten," zei Dr de Souza. "Er is dus ruimte voor de meesten van ons dieet pulsen op te nemen in onze voeding en het realiseren van de potentiële voordelen gewichtsbeheersing."
De Verenigde Naties en de Voedsel- en Landbouworganisatie hebben 2016 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de pulsen.
De meta-analyse gekeken naar 21 klinische onderzoeken met 940 volwassen mannen en vrouwen, met een gemiddelde van 0,34 kg (0,75 pond) meer dan zes weken verloor met de toevoeging van een portie van impulsen aan het dieet - en zonder het maken van een bijzondere inspanning andere voedingsmiddelen te verminderen.
Pulsen een lage glycemische index (wat betekent dat ze zijn voedingsmiddelen die langzaam afbreken) en kan worden gebruikt voor vermindering of verplaatsen dierlijke eiwitten en "slechte" vetten zoals trans-vet in een schotel of meel.
Dr. de Souza opgemerkt dat 90 procent van gewichtsverlies interventies mislukken, wat resulteert in gewichtstoename, die deels te wijten aan honger en hunkeren naar voedsel kunnen zijn.
"Deze nieuwe studie sluit goed aan bij onze eerdere werk, waaruit bleek dat pulsen vergroot het gevoel van volheid met 31 procent, die inderdaad kan resulteren in minder voedsel inname." zei Dr de Souza.
Een ander recent gepubliceerde systematische review en meta-analyse bleek dat het eten gemiddeld één portie per dag van bonen, erwten, kikkererwten of linzen kan ook vermindering van "slechte cholesterol" met vijf procent en daarmee het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.
Weten welke voedingsmiddelen mensen het gevoel voller langer kan hen helpen gewicht te verliezen en het weg te houden.
"Hoewel het gewichtsverlies was klein, onze bevindingen suggereren dat gewoon met inbegrip van peulvruchten in uw dieet kan helpen gewicht te verliezen, en we denken wat nog belangrijker is, te voorkomen dat u het verkrijgen van het terug na het verliezen," zei Dr de Souza.
Hij zei een ander bonus van het eten van peulvruchten is dat ze de Canadese gewassen.
"Dus het eten van meer pulsen betekent dat het eten lokale, die meer duurzaam en het ontvangen van een groot aantal voordelen voor de gezondheid," zei hij.

Printen

 

 

Reacties: