Home / Nieuws / ...

 

De voordelen van water drinken*
Uit een studie onder ruim 18.300 volwassen Amerikanen blijkt dat het dagelijks drinken van water veel meer voordelen geeft, men eet dan namelijk ook minder vetten, suiker en zout en het drinken van water zorgt ook nog eens voor minder gewicht. Het drinken van een, twee of drie glazen water per dag zorgt voor een mindere inname van 78 tot 235 mg zout, 5 tot 18 gram suiker en dagelijks 68 tot 205 calorieŽn minder.
De studie. (April 2016)


 

Drinking more water associated with numerous dietary benefits, study finds
For people who want to control their weight or reduce their intakes of sugar, sodium and saturated fat, tap water may be what the doctor ordered.
A new study that examined the dietary habits of more than 18,300 U.S. adults found the majority of people who increased their consumption of plain water -- tap water or from a cooler, drinking fountain or bottle -- by 1 percent reduced their total daily calorie intake as well as their consumption of saturated fat, sugar, sodium and cholesterol.
People who increased their consumption of water by one, two or three cups daily decreased their total energy intake by 68 to 205 calories daily and their sodium intake by 78 to 235 milligrams, according to a paper by University of Illinois kinesiology and community health professor Ruopeng An. They also consumed 5 grams to nearly 18 grams less sugar and decreased their cholesterol consumption by 7 to 21 milligrams daily.
"The impact of plain water intake on diet was similar across race/ethnicity, education and income levels and body weight status," An said. "This finding indicates that it might be sufficient to design and deliver universal nutrition interventions and education campaigns that promote plain water consumption in replacement of beverages with calories in diverse population subgroups without profound concerns about message and strategy customization."
An examined data from four waves (2005-12) of the National Health and Nutrition Examination Survey, conducted by the National Center for Health Statistics. Participants were asked to recall everything they ate or drank over the course of two days that were three to 10 days apart.
An calculated the amount of plain water each person consumed as a percentage of their daily dietary water intake from food and beverages combined. Beverages such as unsweetened black tea, herbal tea and coffee were not counted as sources of plain water, but their water content was included in An's calculations of participants' total dietary water consumption.
On average, participants consumed about 4.2 cups of plain water on a daily basis, accounting for slightly more than 30 percent of their total dietary water intake. Participants' average calorie intake was 2,157 calories, including 125 calories from sugar-sweetened beverages and 432 calories from discretionary foods, which are low-nutrition, calorie-dense foods such as desserts, pastries and snack mixes that add variety to but are not necessary for a healthy diet.
A small but statistically significant 1 percent increase in participants' daily consumption of plain water was associated with an 8.6-calorie decrease in daily energy intake, as well as slight reductions in participants' intake of sugar-sweetened beverages and discretionary foods along with their consumption of fat, sugar, sodium and cholesterol.
While An found that the decreases were greater among men and among young and middle-aged adults, he suggested they could have been associated with these groups' higher daily calorie intakes.
The study was published in the Journal of Human Nutrition and Dietetics.
Reference:
1. R. An, J. ‎McCaffrey. Plain water consumption in relation to energy intake and diet quality among US adults, 2005-2012. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 2016; DOI: 10.1111/jhn.12368 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Meer water drinken in verband met tal van dieet voordelen, studie vindt
Voor mensen die willen hun gewicht te beheersen of de inname van suiker, natrium en verzadigd vet te verminderen, kan kraanwater worden wat de dokter besteld.
Een nieuwe studie dat de eetgewoonten van meer dan 18.300 Amerikaanse volwassenen onderzocht vond de meerderheid van de mensen die hun consumptie van gewoon water toegenomen - kraanwater of van een koeler, het drinken fontein of fles - met 1 procent verminderd hun totale dagelijkse calorie-inname evenals hun consumptie van verzadigd vet, suiker, natrium en cholesterol.
Mensen die hun consumptie van water verhoogd met ťťn, twee of drie kopjes per dag verlaagd hun totale energie-inname van 68-205 calorieŽn per dag en hun inname van natrium met 78 tot 235 mg, volgens een artikel van de Universiteit van Illinois kinesiologie en de gezondheid gemeenschap professor Ruopeng Een. Zij verbruikt ook 5 gram tot bijna 18 gram minder suiker en een verminderde hun cholesterol verbruik van 7 tot 21 milligram per dag.
"De impact van gewoon water intake op dieet was vergelijkbaar tussen ras / etniciteit, opleiding en inkomen en het lichaamsgewicht status", aldus An. "Deze bevinding geeft aan dat het voldoende is om het ontwerpen en leveren van universele voeding interventies en voorlichtingscampagnes die gewoon water verbruik ter vervanging van dranken met calorieŽn in diverse subgroepen van de bevolking zonder diepe bezorgdheid over de boodschap en de strategie van maatwerk te bevorderen zou kunnen zijn."
Een onderzocht gegevens van vier golven (2005-12) van de National Health and Nutrition Examination Survey, uitgevoerd door het National Center for Health Statistics. Deelnemers werden gevraagd om alles wat ze aten of dronken in de loop van twee dagen die drie tot 10 dagen na elkaar waren herinneren.
Een berekende de hoeveelheid gewoon water elke persoon geconsumeerd als een percentage van hun dagelijkse dieet inname van water uit voedsel en dranken gecombineerd. Dranken zoals ongezoete zwarte thee, kruidenthee en koffie werden niet meegeteld als bronnen van gewoon water, maar hun watergehalte werd opgenomen in de berekening van het totale voedingspatroon waterconsumptie deelnemers An.
Gemiddeld deelnemers verbruikt ongeveer 4,2 kopjes gewoon water op een dagelijkse basis, goed voor iets meer dan 30 procent van hun totale voedingskundige inname van water. Deelnemers 'gemiddelde calorie-inname is 2157 calorieŽn, met inbegrip van 125 calorieŽn van suiker gezoete dranken en 432 calorieŽn uit discretionaire voedingsmiddelen, die low-voeding, calorierijke voedingsmiddelen, zoals desserts, gebak en snack mixen die variatie toe te voegen, maar zijn niet noodzakelijk zijn voor een gezonde voeding.
Een kleine, maar statistisch significante 1 procent stijging van de deelnemers de dagelijkse consumptie van gewoon water werd geassocieerd met een 8,6-calorie daling van de dagelijkse energie-inname, evenals een lichte vermindering van de deelnemers de inname van suiker gezoete dranken en discretionaire voedingsmiddelen samen met hun verbruik vet, suiker, natrium en cholesterol.
Terwijl Een geconstateerd dat de daling groter waren onder de mensen en onder jonge en middelbare leeftijd volwassenen, stelde hij ze konden in verband gebracht met deze groepen 'hogere dagelijkse calorie-inname.
De studie werd gepubliceerd in het Journal of Human Voeding en DiŽtetiek.

Printen

 

 

Reacties: