Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en macula degeneratie*
Uit een analyse van elf studies blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn ter voorkoming van macula degeneratie (MD). Doorgaans hebben mensen met MD 15% lagere bloedwaarden vitamine D zo blijkt uit de studie. Goede bloedwaarden vitamine D zorgen voor 47% minder kans op MD op latere leeftijd en 83% minder kans op jonge leeftijd. Ouderen met bloedwaarden lager dan 20 ng/ml (50 nmol/l) bleken twee keer meer kans te hebben op MD dan zij met goede bloedwaarden.
De studie. (April 2016)


 

Low Vitamin D Levels Linked to Macular Degeneration Risk
Adults with the lowest concentrations of circulating 25-hydroxyvitamin D (25OHD) had the highest risk for age-related macular degeneration (AMD), according to a new systematic review and meta-analysis published online in Maturitas.
"The findings of the present meta-analysis strengthen the idea that there might be a link between vitamin D deficiency and AMD, notably at the late stages of the disease (P=0.002)," write Cedric Annweiler, MD, PhD, from Angers University Hospital in France, and colleagues. "It may therefore be possible that correction of vitamin D deficiency could improve the prognosis of AMD."
The researchers used a Medline search through November 2015 to identify 11 studies that met their selection criteria, out of an initial 243 found. The criteria included observational or interventional studies and outcomes based on data about AMD diagnoses (in at least one eye) and circulating vitamin D concentration.
Among the studies, seven were cross-sectional, one was a case series, one was a caseĖcontrol study, one was a retrospective longitudinal cohort study, and one was a discordant sibling cohort. They ranged in size from 65 to 17,045 participants; from 31 to 1440 participants had AMD. The researchers categorized AMD as whole, early, or late. All the studies had been published since 2007.
A meta-analysis of three studies, including 1126 participants with macular degeneration and 8206 without, found that those with macular degeneration had circulating vitamin D levels an average 15% (95% confidence interval [CI], −41% to 11%) lower than those without macular degeneration, but the difference was not significant (P = .272).
In a second analysis, those in the highest quintile of circulating vitamin D levels had the lowest odds of AMD compared with those in the lowest quintile. Those with the highest vitamin D levels had 83% lower odds of AMD (odds ratio [OR], 0.83; 95% CI, 0.71 - 0.97) and 47% lower odds of late AMD (OR, 0.47; 95% CI, 0.28 - 0.79) compared with those with the lowest levels.
In addition, participants with less than 50 nmol/L circulating vitamin D had more than twice the odds of late AMD (OR, 2.18; 95% CI, 1.34 - 3.56) than those with higher concentrations. However, this association dropped out of significance when all AMD cases, regardless of stage, were considered (OR, 1.26; 95% CI, 0.90 - 1.76).
Although the authors argue for the possibility that low vitamin D levels may contribute to AMD, they state that vitamin D deficiency may not fully explain development and worsening of the condition. Further, it is unclear whether vitamin D supplementation would be protective against developing AMD.
They also acknowledge that no validated theory currently exists that can fully explain an association between circulating vitamin D levels and late-stage AMD, and that lower vitamin D levels may result from macular degeneration.
"In this scenario, the primary abnormality would be low vision due to AMD, followed by related loss of functional autonomy, reduction in dietary intakes and sunlight exposure, which can ultimately cause vitamin D deficiency," the authors explain. "This hypothesis, although not invalidated by the single longitudinal study reported here, was yet not supported by the fact that most [ORs] used here were adjusted for body mass index and/or for season/sunlight exposure time/recreational physical activity."
No external funding was used for the study. The authors have disclosed no relevant financial relationships. 
Maturitas. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage vitamine D-spiegel Gekoppeld aan Macula Degeneratie Risk
Volwassenen met de laagste concentraties van circulerende 25-hydroxyvitamine D (25OHD) heeft het hoogste risico op leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD), volgens een nieuwe systematische review en meta-analyse gepubliceerd online in Maturitas.
"De bevindingen van de huidige meta-analyse te versterken het idee dat er een verband tussen vitamine D-deficiŽntie en AMD, met name op de late stadia van de ziekte (p = 0,002) zou kunnen zijn," schrijven Cedric Annweiler, MD, PhD, van Angers University Hospital in Frankrijk, en collega's. "Het kan dus mogelijk zijn dat de correctie van vitamine D-deficiŽntie de prognose van AMD zou kunnen verbeteren."
De onderzoekers gebruikten een Medline tot en met november 2015-11 studies die de selectiecriteria voldaan, uit een eerste 243 gevonden te identificeren. De criteria opgenomen waarnemingen of interventionele studies en resultaten gebaseerd op gegevens van AMD diagnoses (in ten minste ťťn oog) en circulerende vitamine D-concentratie.
Onder de studies, zeven waren cross-sectionele, was een case series, was een case-control studie, was een retrospectieve longitudinale cohort studie, en ťťn was een dissonant broer of zus cohort. Ze varieerden in grootte van 65 tot 17.045 deelnemers; 31-1440 deelnemers hadden AMD. De onderzoekers gecategoriseerd AMD als geheel, vroeg of laat. Alle studies werden gepubliceerd sinds 2007.
Een meta-analyse van drie studies, waaronder 1126 deelnemers met macula degeneratie en 8206 zonder bleek dat degenen met macula degeneratie hadden circulerende vitamine D niveaus gemiddeld 15% (95% betrouwbaarheidsinterval [BI], -41% tot 11%) lager dan die zonder maculadegeneratie, maar het verschil was niet significant (p = 0,272).
In een tweede analyse, die in de hoogste kwintiel circulerende vitamine D niveaus had de laagste kans AMD vergeleken met die in de laagste kwintiel. Degenen met de hoogste vitamine D-niveaus hadden 83% minder kans op AMD (odds ratio [OR], 0,83; 95% BI 0,71-0,97) en 47% minder kans op late AMD (OR, 0.47; 95% CI, 0,28 - 0,79) in vergelijking met die met de laagste.
Bovendien kunnen de deelnemers met minder dan 50 nmol / L circulerende vitamine D had meer dan twee keer de kans van late AMD (OR 2.18; 95% CI 1,34-3,56) dan bij hogere concentraties. Echter, deze vereniging ging van betekenis wanneer alle AMD gevallen, ongeacht de fase werden beschouwd (OR, 1.26; 95% BI 0,90-1,76).
Hoewel de auteurs pleiten voor de mogelijkheid dat lage vitamine D-niveaus kan bijdragen aan AMD, verklaren zij dat vitamine D-deficiŽntie ontwikkeling en verergering van de aandoening niet volledig kan verklaren. Verder is het onduidelijk of vitamine D supplementen beschermend tegen de ontwikkeling van AMD zou zijn.
Zij erkennen ook dat er geen gevalideerde theorie momenteel bestaat dat kan een associatie tussen circulerende vitamine D-niveaus en laat stadium AMD, en dat lagere vitamine D-niveaus kunnen het gevolg zijn van maculadegeneratie volledig uit te leggen.
"In dit scenario zou de primaire abnormaliteit low vision als gevolg van AMD, gevolgd door daarmee samenhangende verlies van functionele autonomie, vermindering van de inname en blootstelling aan zonlicht, die uiteindelijk kan leiden tot vitamine D-deficiŽntie," verklaren de auteurs. "Deze hypothese, hoewel niet afgedaan door het enkele longitudinale studie hier gemeld, was nog niet ondersteund door het feit dat de meeste [OR's] die hier gebruikt werden gecorrigeerd voor body mass index en / of voor het seizoen / blootstelling aan zonlicht tijd / recreatieve lichamelijke activiteit."
Geen externe middelen gebruikt voor de studie. De auteurs hebben geen relevante financiŽle verhoudingen bekendgemaakt.
Maturitas.

Printen

 

 

Reacties: