Home / Nieuws / ...

 

Strakke glucosecontrole bij oudere vaak nadelig
Artsen moeten samen met oudere patiŽnten met diabetes type 2 bepalen in hoeverre intensieve glucosecontrole zinvol is. Kasia Lipska e.a. pleiten hiervoor in JAMA.
Zij beschrijven daarin wat er bekend is over behandeldoelen bij diabetes type 2 bij ouderen. Er is wel bewijs dat intensieve glucosecontrole macro- en microvasculaire complicaties voorkomt, maar dat komt uit RCTís waar 80-plussers vaak niet aan meededen. Waarschijnlijk moeten ouderen acht tot tien jaar een flink laag HbA1c hebben, voordat zij daadwerkelijk baat hebben bij deze behandeling. De directe nadelen van de behandeling zijn echter wel voelbaar: meer hypoís en intensievere behandeling, zoals insuline spuiten en zelfcontrole. 
Lipska en de haren pleiten er dan ook voor om zeker bij ouderen gezamenlijk een doel te stellen. Daarbij stellen zij voor om rekening te houden met de levensverwachting (om te beoordelen wat intensieve controle theoretisch kan opleveren) en met mogelijke nadelen van strakke instelling (belasting door prikken, veel pillen, verhoogde kans op hypoís bij mensen met cognitieve stoornis of al lang bestaande diabetes). Vervolgens kunnen arts en patiŽnt samen een doel stellen voor het HbA1c. Waarbij zij opmerken dat er weinig bewijs is dat een streefwaarde onder de 7,5 procent ondersteunt.
Bron: Medisch Contact
De studie.  (Maart 2016)


 


Printen

 

 

Reacties: