Home / Nieuws / ...

 

Jong pinda’s eten voorkomt allergie
Geef kinderen met een atopische constitutie tot aan hun zesde levensjaar regelmatig pinda’s te eten en hun kans op pinda-allergie vermindert aanzienlijk, ook als ze vanaf het zesde levensjaar stoppen met de consumptie ervan.
Dat blijkt uit een early online gepubliceerde studie in NEJM van George Du Toit e.a. Deze zogeheten LEAP-On studie is de voortzetting van de eerdere LEAP-studie (Learning Early About Peanut Allergy), uitgevoerd door dezelfde onderzoeksgroep. Daaruit bleek al dat de meerderheid van een groep kinderen die al in hun eerste levensjaar pinda’s en pindaproducten begonnen te eten, beschermd was tegen pinda-allergie als ze de leeftijd van vijf jaar hadden bereikt. 
Toen ze vervolgens 12 maanden lang geen pinda’s nuttigden ontwikkelde slechts 4,8 procent van hen alsnog een pinda-allergie, tegen 18,6 procent van de kinderen die op die leeftijd nimmer een pinda hadden geconsumeerd. Een hoogst significant verschil, zo benadrukken Du Toit e.a. 
Over het geheel stelden de onderzoekers in de groep die pinda’s at een relatieve afname van 74 procent vast in de prevalentie van pinda-allergie ten opzichte van de groep die pinda’s vermeed. 
Het is nog niet duidelijk hoeveel of hoe vaak pinda’s minimaal geconsumeerd moeten worden om een allergie te voorkomen.
In een tweede trial, ook early online verschenen in NEJM, gingen Michael Perkin e.a. na in hoeverre de toevoeging van zes allergene soorten voedsel aan het dieet van baby’s latere allergie zou voorkomen. Vanaf hun derde levensmaand kregen ze afgepaste porties pindakaas, ei, melk, sesampasta, witte vis en tarwe te eten. Het resultaat stelde teleur; effect bleef uit. 
Mogelijkerwijs komt dat, zo oppert commentator Gary Wong, doordat lang niet alle ouders (en kinderen) het vrij rigoureuze voedselregime volhielden, en dus afhaakten. Onder de volhouders was er namelijk wel degelijk een verschil waarneembaar ten opzichte van de controlegroep: 2,4 procent gevallen van allergie versus 7,3 procent. 
Hoe het ook zij, als het in het kader van een trial al moeilijk is voor ouders om hun kroost op deze manier allergieproof te maken, dan moet dat in ‘het werkelijke leven’ welhaast ondoenlijk zijn. 
Bron: Medisch Contact
De studies ¹ ² ³.  (Maart 2016)


 


Printen

 

 

Reacties: