Home / Nieuws / ...

 

Meer vis voor minder vet en gewicht*
Uit een studie, weliswaar met muizen, blijkt dat extra visolie, rijk aan omega-3 vetzuren zorgt voor minder wit-vet en minder gewicht. We hebben wit-vet, het vet dat normaal in het lichaam aangetroffen wordt, bruin-vet dat volop aanwezig is in baby's om warmte vast te houden, maar sinds kort is bekend dat mensen ook beige-vet hebben dat vergelijkbaar functioneert als bruin-vet. Bruin-vet neemt met de leeftijd snel af, zo ook beige-vet. Muizen in de studie kregen of vette voeding of dezelfde voeding aangevuld met visolie. Bij de muizen in de visoliegroep werd een duidelijk gewichtsverlies en wel 15-25% minder wit-vet vastgesteld. Bovendien werd veel wit-vet in deze groep muizen omgezet naar beige-vet. 
De studie.  (Januari 2016)


 

Fish oil helps transform fat cells from storage to burning
Research shows how fish oil can improve fat metabolism in mice
Researchers have found that fish oil transforms fat-storage cells into fat-burning cells, which may reduce weight gain in middle age.
The team explains in Scientific Reports that fish oil activates receptors in the digestive tract, fires the sympathetic nervous system, and induces storage cells to metabolize fat.
Fat tissues don't all store fat. So-called "white" cells store fat in order to maintain energy supply, while "brown" cells metabolize fat to maintain a stable body temperature. Brown cells are abundant in babies but decrease in number with maturity into adulthood.
A third type of fat cell -- "beige" cells -- have recently been found in humans and mice, and have shown to function much like brown cells. Beige cells also reduce in number as people approach middle age; without these metabolizing cells, fat continues accumulating for decades without ever being used.
The scientists investigated whether the number of these beige cells could be increased by taking in certain types of foods.
"We knew from previous research that fish oil has tremendous health benefits, including the prevention of fat accumulation," says senior author Teruo Kawada. "We tested whether fish oil and an increase in beige cells could be related."
The team fed a group of mice fatty food, and other groups fatty food with fish oil additives. The mice that ate food with fish oil, they found, gained 5-10% less weight and 15-25% less fat compared to those that did not consume the oil.
They also found that beige cells formed from white fat cells when the sympathetic nervous system was activated, meaning that certain fat-storage cells acquired the ability to metabolize.
"People have long said that food from Japan and the Mediterranean contribute to longevity, but why these cuisines are beneficial was up for debate," adds Kawada. "Now we have better insight into why that may be."
Reference:
1. Minji Kim, Tsuyoshi Goto, Rina Yu, Kunitoshi Uchida, Makoto Tominaga, Yuriko Kano, Nobuyuki Takahashi, Teruo Kawada. Fish oil intake induces UCP1 upregulation in brown and white adipose tissue via the sympathetic nervous system. Scientific Reports, 5: 18013 DOI: 10.1038/srep18013 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Visolie helpt transformeren vetcellen uit de opslag te branden
Onderzoek laat zien hoe visolie kan verbeteren vetstofwisseling in muizen
Onderzoekers hebben ontdekt dat visolie transformeert vet-opslag cellen in vetverbrandende cellen, die gewichtstoename op middelbare leeftijd kan verminderen.
Het team legt in wetenschappelijke rapporten dat visolie activeert receptoren in het spijsverteringskanaal, vuurt het sympathische zenuwstelsel, en induceert bewaarcellen om vet te metaboliseren.
Vetweefsel niet allemaal vet opslaan. Zogenaamde "white" cellen vet opslaan om de energievoorziening te handhaven, terwijl "brown" cellen metaboliseren vet om een stabiele lichaamstemperatuur te handhaven. Bruin cellen zijn overvloedig in baby's, maar afnemen in aantal met een looptijd tot in de volwassenheid.
Een derde type vetcel - "Beige" cellen - zijn onlangs gevonden bij de mens en muizen en aangetoond functioneren net als bruine cellen. Beige cellen verminderen ook in aantal als mensen naderen middelbare leeftijd; zonder deze metaboliserende cellen, vet gaat ophopen tientallen jaren zonder ooit gebruikt.
De onderzoekers onderzocht of het aantal van deze beige cellen kunnen worden verhoogd door het nemen van bepaalde voedingsmiddelen.
"We wisten al uit eerder onderzoek dat visolie heeft enorme voordelen voor de gezondheid, met inbegrip van het voorkomen van vetophoping," zegt senior auteur Teruo Kawada. "We testten of visolie en een toename beige cellen kunnen worden gerelateerd. '
Het team gevoed met een groep muizen vet voedsel, en andere groepen vette voedsel met visolie additieven. De muizen die voedsel aten met visolie, vonden ze, bereikte 5-10% minder gewicht en 15-25% minder vet in vergelijking met degenen die niet de olie heeft verbruikt.
Zij vonden ook dat beige cellen gevormd uit witte vetcellen als het sympathische zenuwstelsel werd geactiveerd, hetgeen betekent dat bepaalde vet bewaarcellen het vermogen om metaboliseren verkregen.
"De mensen hebben lang gezegd dat voedsel uit Japan en de Middellandse bijdragen aan een lange levensduur, maar waarom deze gerechten zijn gunstig was voor het debat," voegt Kawada. "Nu hebben we een beter inzicht in waarom dat ook moge zijn."


Printen

 

 

Reacties: